Áo thun cổ bẻ tay phối kiểu raglan

Áo thun raglan cổ bẻ xẻ trụ

Đồng phục áo thun raglan có cổ, xẻ tà áo, viền lai áo xương cá (có gắn đinh ở lai áo).

Áo thun đồng phục raglan cổ trụ mới nhất. Đồng phục áo thun phối đen – xanh.

In áo thun, in logo công ty, in áo thun đồng phục cổ bẻ dạng tay áo raglan theo yêu cầu.

Lưu áo thun đồng phục:

Leave a Comment

Related Projects
0
Áo thun đồng phục raglan cổ trụÁo thun raglan cổ bẻ xẻ trụ