Tạp dề đồng phục Cháo Mẹ Nấu

Tạp dề đồng phục Cháo Mẹ Nấu

Tạp dề đồng phục Cháo Mẹ Nấu Tạp dề nhân viên, tạp dề đồng phục phục vụ In tạp dề ngắn, tạp dề bartender
Tạp dề đồng phục Cháo Mẹ Nấu, tạp dề đồng phục phục vụ In tạp dề ngắn, tạp dề bartender
Tạp dề đồng phục Cháo Mẹ Nấu. Xưởng may và in tạp dề ngắn, tạp dề bếp

Tạp dề đồng phục Cháo Mẹ Nấu. Tạp dề nhân viên, tạp dề đồng phục phục vụ quán ăn, in tạp dề ngang hông, các loại đồng phục tạp dề đeo eo cho nhân viên phục vụ nhà hàng quán ăn.

In tạp dề ngắn, tạp dề bartender vải kaki loại tốt. Phù hợp với mọi công việc liên quan làm bếp để không bị vấy bẩn.