Tạp dề quán cafe TERMINAL

Tạp dề quán cafe nhân viên bartender cafe TERMINAL

May tạp dề quán cafe TERMINAL
May tạp dề quán cafe TERMINAL In tạp dề choàng cổ, tạp dề ngắn, may tạp dề đầu bếp, thêu tạp dề nhân viên pha chế
May tạp dề quán cafe TERMINAL In tạp dề choàng cổ, tạp dề ngắn, may tạp dề đầu bếp, thêu tạp dề nhân viên pha chế

In tạp dề choàng mông, tạp dề ngắn, may tạp dề đầu bếp, thêu tạp dề nhân viên pha chế, tạp dề quây choàng mông, nhận may tạp dề đồng phục có túi.

In tạp dề ngang hông, xem thêm các mẫu đồng phục nhân viên tạp dề đeo eo màu đen.