Tự thiết kế áo thun online

Tự thiết kế áo thun online

Thiết kế áo thun đồng phục online miễn phí

Hướng dẫn tự thiết kế đồng phục, tự thiết kế áo thun, TÔI ! DESIGN
Thiết kế áo thun nhóm, tự thiết kế áo thun công ty, làm sao thiết kế đồng phục áo lớp ?

 

Lưu ý:

  1. Ảnh tải lên không quá nhỏ và cũng không quá lớn. (> 100 px, < 1000 px)
  2. Ảnh tải lên nên có nền trơn 1 màu hoặc không nền (nhận hầu hết các định dạng ảnh).
  3. Hình ảnh thiết kế và thực tế có thể khác biệt nhỏ về kích thước để phù hợp với hình in hoặc vị trí in.
  4. Sau khi hoàn tất vui lòng lưu lại và gửi mẫu thiết kế và tất cả các file đã dùng để chúng tôi xem việc khả thi sản xuất.

Tự thiết kế áo thun cổ trònhttps://aothundongphuc.net/product/tu-thiet-ke-ao-thun-co-tron/?preview=true

Tự thiết kế áo thun có cổ: https://aothundongphuc.net/product/tu-thiet-ke-ao-thun-co-tru/?preview=true

Mẫu áo thun cổ tròn tự thiết kế online miễn phí, có từ thư viện ảnh vector có thể in trên áo đồng phục của aothundongphuc.net

Thiết kế áo online miễn phí Tự thiết kế áo đồng phục online, áo thun cổ tròn

Mẫu áo thun cổ bẻ tự thiết kế online miễn phí, có thể thêm chữ, logo ảnh của bạn, có thể lưu mẫu lại để công ty chúng tôi báo giá áo đồng phục nhanh chóng.

Thiết kế áo đồng phục online miễn phí Tự thiết kế áo đồng phục online, áo thun cổ bẻ
Menu