Tự thiết kế áo thun đồng phục – aothundongphuc.net

Hướng dẫn tự thiết kế đồng phục, tự thiết kế áo thun, TÔI ! DESIGN
Thiết kế áo thun nhóm, tự thiết kế áo thun công ty, làm sao thiết kế đồng phục áo lớp ?


Lưu ý:

  1. Ảnh tải lên không quá nhỏ và cũng không quá lớn. (> 100 px, < 1000 px)
  2. Ảnh tải lên nên có nền trơn 1 màu hoặc không nền (nhận hầu hết các định dạng ảnh).
  3. Hình ảnh thiết kế và thực tế có thể khác biệt nhỏ về kích thước để phù hợp với hình in hoặc vị trí in.
  4. Sau khi hoàn tất vui lòng lưu lại và gửi mẫu thiết kế và tất cả các file đã dùng để chúng tôi xem việc khả thi sản xuất.

Tự thiết kế áo thun cổ trònhttp://aothundongphuc.net/product/tu-thiet-ke-ao-thun-co-tron/

Tự thiết kế áo thun có cổhttp://aothundongphuc.net/product/tu-thiet-ke-ao-thun-co-tru/

Lưu áo thun đồng phục:

Leave a Comment